top of page

13th Rite of the Munay Ki
Sacred Womb Healing

(Dutch text below)

I also offer this rite for women at your own location, as part of a retreat or other event.

The 13th Rite of the Munay Ki was birthed into this world by Marcela Lobos and has spread like a warm and loving wild fire. And I love to be part of that fire, and invite all of you to join in on the love!

The 13th Rite of the Munay Ki is a rite especially for those who have, had or should've had a womb. The rite is about healing: letting go of past narratives, and honoring our wombs. It's about sharing, giving and receiving by women, and for women. The women that are alive now, the ones who have gone and the ones that will come after us.

The main theme around this womb healing and initiation is made clear through the following mantra:

" The womb is not a place to store fear and pain. The womb is to create and give birth to life."

This day is not only a healing of the womb, but also an initiation into the 13th Munay Ki rite, and an invitation to spread the rite yourself. Everyone has their own way of facilitating, and with that each woman has their own way of holding space for others and transmitting energy. This rite doesn't rest in lack: none of us have the sole right or skills to initiate others. We are all fit for this. This rite is about giving and receiving; by holding space and transmitting energy and knowledge, and by giving other women the chance to hold space by attending and honoring their space.

Even when you have received the rite before, it can still be beautiful and healing to receive it from someone else!

What's included:

 • initiation into the 13th Rite of the Munay Ki;

 • a (digital) hand-out for you to be able to initiate other women into the rite;

 • tea, water and snacks;

 • the event will be in English and Dutch.

What to bring:

 • meditation seat or pillow to sit on;

 • a stone (can be a simple stone from outside);

 • two letters:

  • 1 with what you would like to let go of;

  • 1 with what you would like to ignite in your life;

 • about 200 ml of water from a water source outside of your home or birth place;

 • a shawl.

Practicalities:

 • Location is Hoofddorp Centrum, 15 minutes from the Airport;

 • Exchange is 75 Euro;

 • I also offer this initiation individually or in a private group at your own location, worldwide. Please send me a message via hello@krakti.eu for more information.

Multiple Dates
When
Oct 08, 2023, 1:30 PM – 5:00 PM GMT+2

13e Rite van de Munay Ki
Heling van de Baarmoeder

(Nederlandse vertaling)

Deze rite bied ik ook aan als service op een locatie van keuze.

De 13e Rite van de Munay is op geccreërd door Marcela Lobos, en heeft zich over de afgelopen jaren als een warm, liefdevol vuur over de wereld verspreid. Ik nodig jullie uit om je bij dit vuur aan te sluiten!

De 13e Rite vane Munay Ki is een rite die speciaal voor iedereen is een baarmoeder heeft, heeft gehad of hoort te hebben. De riteis een heling: loslaten van oude programma's en overtuigingen en het omarmen en eren van de baarmoeder en haar kwalitetien. De rite draait om het delen, geven en ontvangen van vrouwen, en voor vrouwen. De vrouwen die nu leven, de vrouwen die hebben geleefd en de vrouwen die nog komen.

Het thema rondom de rite is samen te vatten door middel van de volgende mantra:

" De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.”

De rite is niet alleen een healing en een clearing van de baarmoeder, maar ook een initiatie. En daarmee ook een uitnodiging om zelf de rite door te geven aan de vrouwen om jou heen. Deze rite is niet gebaseerd op tekorten: geen van ons heeft het alleenrecht om anderen te initieren. We kunnen en mogen dit allemaal. Deze rite draait om geven en ontvangen; door een veilige space voor elkaar te creëren en energie en kennis door te geven - en ook door andere vrouwen de kans te geven om zelf ook een veilige space neer te zetten en door te geven. En zelfs al heb je de rite al een keer mogen ontvangen, dan kan het nog waardevol zijn om de rite bij een andere vrouw te ervaren!

Wat is er inbegrepen:

 • initiatie voor de 13e Rite van de Munay Ki;

 • een (digitale) hand-out voor als je de initiatie aan anderen wil doorgeven;

 • thee, water en snacks;

 • de rite wordt verzorged in het Nederlands of Engels. Hangt er vanaf wie welke taal spreekt :).

Wat dien je mee te nemen:

 • een meditatie zitje of kussen om op te zitten;

 • een steen (kan gewoon een simpele steen van buiten zijn);

 • twee brieven:

  • 1 met wat je graag zou willen loslaten;

  • 2 met wat je graag zou willen uitnodigen in je leven;

 • ongeveer 200 ml water uit een natuurlijke waterbron (beekje, rivier enz.) bij jou in de buurt of je geboorteplaats;

 • een shawl.

bottom of page